Slettepolitik

Den korte version

  • Som kunde/ abonnent eller med anden relation til os kan du til enhver tid få berigtiget eller slettet dine personoplysninger hos os, medmindre lovgivning kræver andet af os. Du kan anmode ved at benytte kontaktformularen på siden Kontakt os.
  • Vi sletter de persondata, du ønsker slettet, eller oplyser dig om, hvorfor de evt. ikke kan slettes, inden for 1 måned fra anmodningen.
  • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er relevante for dit kundeforhold, abonnement eller anden relation til os – medmindre lovgivning kræver andet af os.

Den lidt længere version

1. Formål: Hvorfor har Accobo Data en slettepolitik?

Accobo Data har en slettepolitik af flere grunde:

    • Fordi EU’s Persondataforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om, at virksomheder, der behandler almindelige personoplysninger og/ eller følsomme personoplysninger, skal have en slettepolitik.
    • Fordi de rettigheder til berigtigelse og sletning af persondata, som fremgår af GDPR og Databeskyttelsesloven, er vigtige for Accobo Data. 

2. Ret til berigtigelse og sletning

Som kunde kan du til enhver tid få berigtiget eller slettet dine personoplysninger hos os, medmindre lovgivning kræver andet af os. 

Du kan anmode om sletning af persondata ved at sende benytte kontakformularen på siden Kontakt os

Vi sletter de persondata, du ønsker slettet, eller oplyser dig om, hvorfor de evt. ikke kan slettes, inden for 1 måned fra anmodningen.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er relevante for dit kundeforhold eller anden relation til os – medmindre lovgivning kræver andet af os. 

Med henblik på at overholde Bogføringsloven opbevarer vi dog data om køber af et produkt i 5 år. I det omfang at dette lovkrav eller andre lovkrav betyder, at vi ikke må slette dine persondata, gør vi det ikke.

3. Interne procedurer for sletning, makulering og destruktion

Hos Accobo Data har vi interne procedurer til sikring af, at e-mails slettes, når sagsbehandlingen af en sag, der indeholder persondata, er færdig. Der ryddes således løbende op i mail-indbakker, -udbakker, spam-mapper, elektroniske arkivmapper i mailsystemer og på computere osv.

Desuden findes procedurer til sikring af, at udskrifter med persondata makuleres, så snart sagsbehandlingen af den pågældende sag er tilendebragt.

Scroll to Top